Charakteristika školy

Základní umělecké školství má v Kloboukách již 80-ti letou tradici, ale teprve od 1.1.1995 je ZUŠ v Kloboukách samostatným právním subjektem. Do tohoto data byla ZUŠ, dříve LŠU ( lidová škola umění) pobočkou ZUŠ Hustopeče.

ZUŠ Klobouky u Brna je škola dvouoborová, poněvadž poskytuje svým žákům základy vzdělání v oboru hudebním a tanečním. Cílová kapacita školy je 172 žáků v oboru hudebním a v tanečním je to žáků 40. V současnosti je kapacita školy nepřetržitě již od roku 2011 zcela zaplněna.

ZUŠ v Kloboukách u Brna je školou spádovou a poskytuje základy hudebního a tanečního vzdělání dětem a mládeži z 25 okolních blízkých, ale i vzdálených obcí. Jednou z velkých předností naší školy je pestrá nabídka vyučovaných oborů, které jsme schopni našim klientům (Vašim dětem) nabídnout.

V hudebním oboru vyučujeme hru na tyto nástroje: Housle, violoncello, kontrabas, kytara, klavír, cimbál, zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon, trubka, tenor, tuba, keyboard, bicí nástroje, sólový a sborový zpěv.

Další velkou motivací pro děti je uplatnění v cimbálové muzice, anebo v dechovém souboru školy. Výhodou těchto souborů je, že mohou zaštítit téměř veškeré kulturní akce, které pořádají okolní obce a tím nejlépe zviditelní naši práci pro širokou veřejnost.

V tanečním oboru se vyučuje klasický tanec, současný moderní tanec, lidový tanec a tanec na špičkách.Naši školu mohou navštěvovat děti ve věku od 5-ti let.

Druhou velkou předností školy je plně kvalifikovaný a aprobovaný pedagogický sbor.

—————————————————

Základní umělecká škola, Klobouky u Brna, příspěvková organizace

Bří. Mrštíků 79/1, 691 72 Klobouky u Brna

Zřizovatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Právní forma školy: Příspěvková organizace
IČO: 70851221
DIČ: CZ 70851221
IZO: 110 004 370
Čislo zřizovací listiny: 20/179 ze dne 30. dubna 2015
Identifikátor právnické osoby: 600 003 485

Datum založení školy: 1.1.1995

Kapacita školy: hudební obor - 177 žáků, taneční obor - 50 žáků