Hudební obor

Hudební obor nabízí individuální výuku hry na hudební nástroje a zpěvu.

Součástí výuky je hra v kolektivech:

Studium se dělí na I. a II. stupeň:

Žáci kromě studia svého hlavního oboru navštěvují také hudební nauku . Od vyšších ročníků je možnost zapojení se do komorní hry, hry v souboru apod. V rámci školy působí pro zájemce i dvě cimbálové muziky a dechová hudba.

Naše škola má dobré technické vybavení. Týká se to nejen vybavení učebny teorie audiotechnikou a dalšími pomůckami, ale i nových nástrojů, na kterých si žáci mohou osvojit správnou techniku hry.